Dünyanın en sevilen ragbi oyun programı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

1. Tanımlar

 1. "Kayıt Formu", internet sitesinin kayıt aşamasında belirtilen Dönem için Katılımcının, kayıt yaptırması veya kayıt yenilemesi ile ilgili form anlamına gelir.
 2. "Bakıcı", Katılımcı ile birlikte derse katılan ve ona yardım etmekten sorumlu kişi anlamına gelir.
 3. "Sınıf(lar)", Kayıt Formunda belirtilen bir Rugbytots sınıfı anlamına gelir.
 4. "Antrenör", Rugbytots Franchise Sahibi tarafından, ders vermek üzere görevlendirilmiş kişi anlamına gelir. Dönem boyunca Antrenörlerin sürekliliğini sağlamak için her türlü çaba gösterilecek olsa da Rugbytots, gerektiğinde antrenör kadrosuna dahil personelini değiştirme hakkını saklı tutar.
 5. "Ücretler", Kayıt Formunda belirtildiği üzere, bir Dönem boyunca Derslere katılmak için ücretlendirilen değer anlamına gelir.
 6. "Ebeveyn", ücretlerin ödemesinden sorumlu olacak ve bu sözleşmeye taraf olan ve Bakıcının (Eğer Bakıcı, ebeveyn değilse) bu Koşullara uymasından sorumlu olan, Katılımcının ebeveyni ve yasal vasisi anlamına gelir.
 7. "Katılımcı", bilgileri Ebeveyn ya da Bakıcı tarafından Kayıt Formunda belirtilen, bir Rugbytots Sınıfına katılan veya rezervasyonu bulunan çocuk anlamına gelir.
 8. "Tesis", Derslerin gerçekleştiği yer anlamına gelir.
 9. "Rugbytots", Kayıt Formunda adı geçen Rugbytots Franchise Sahibi (veya bölgeyi doğrudan işleten Rugbytots Ltd.), derslerin gerçekleşmesi sebebiyle bu sözleşmeyi imzaladığınız şirket veya kişi ile Rugbytots Kiti’ nin tedarik edilmesi ile ilgili olarak Rugbytots Ltd. anlamına gelir.
 10. "Dönem", Kayıt Formunda ve İnternet Sitesinde "sınıfları görüntüle" bölümünde açıklandığı şekilde üzerinde anlaşılan tarihler anlamına gelir.
 11. "Hükümler ve Koşullar", bu belgede belirtilen Hükümler ve koşullar ile Rugbytots ve Ebeveyn tarafından yazılı olarak kabul edilen özel hükümler ve koşullar anlamına gelir.
 12. "İnternet Sitesi" www.rugbytots.com.tr adresindeki internet sitesi anlamına gelir.

2. COVID-19 BİLDİRİMİ

Rugbytots, ebeveynler, çocuklar ve antrenörler için güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt eder. Bizim için müşterilerimizin ve personelimizin sağlığından daha önemli bir şey yoktur.

Sınıflarımızda, devletin belirlediği COVID-19 Kapsamında alınması gereken önlemleri uygulayarak, tüm çalışanlarımız, Rugbytot’ larımız ve ayrıca ebeveynleri, kardeşleri ve bakıcıları için güvenli bir ortam sağlamaya devam ediyoruz. COVID-19 ile ilgili tüm gelişmeler dahilinde, bayilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için bilgilendirici ve destekleyici olmaya devam etmek ve sınıflara güvenli bir şekilde dönebilmenizi sağlamak niyetindeyiz.

Çocuğunuzun veya yakın zamanda temasta olduğunuz birinin COVID-19 ile ilgili semptomları varsa veya konuyla ilgili hükümetin tavsiyelerine uymadıysanız, herkesin güvenliği için lütfen çocuğunuzu Rugbytots derslerine sokmayın veya bir sınıfa kaydettirmeyin.

Sağladığımız tüm belgeleri okumanızı ve belirtilen kurallara uymanızı rica ediyoruz. Derse katılan herkesin güvenliğini sağlamak için kararlaştırılan koşulları yerine getireceğiniz konusunda sizlere güveniyoruz. Çocuğunuzun devletin belirlediği kurallara uymasını sağlamak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır.

COVID-19 pandemisinin doğası gereği, tüm halka açık alanların virüse yakalanma riski taşıdığını lütfen unutmayın. Derslerimiz sırasında güvenli bir ortam yaratma çabalarımıza rağmen, Programlarımıza katılan veya Tesislerimize gelen tüm kişilerin COVID-19 taşımadığını garanti edemeyiz.

Çocuğunuzu/çocuklarınızı sınıflarımıza kaydettirerek, çocuklarınızın Rugbytots derslerine katılmasına izin vererek veya başka bir şekilde tesisimize gelmesine izin vererek, bu tür katılım ve katılımla ilgili tüm risklerden kendi adınıza, çocuğunuz/çocuklarınız ve çocuklarınızın temasa geçtiği diğer kişiler adına sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Çocuklarınızı herhangi bir sınıfa kaydettirmeden önce Hükümetin en son yönlendirme ve tavsiyelerini gözden geçirmenizi ve yürürlükteki yönergeler hakkında yerel Rugbytots ofisinizden daha fazla bilgi almanızı öneririz.

3. Kabul

 1. Rugbytots tarafından Katılımcıya, derslerin öğretilmesi ile Antrenörler, arka ofis çalışanları ve Rugbytots merkez ofis ile devam eden iletişim ile ilgili tüm anlaşmalar ve konular, diğerlerinin hariç tutulması kaydıyla Hükümler ve Koşullara tabidir.
 2. Rugbytots ve Ebeveynler tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Hükümler ve Koşullarda yapılan hiçbir değişiklik veya ekleme bağlayıcı olmayacaktır.
 3. Bu Hükümler ve Koşullar, Kayıt Formundaki kutu işaretlendiğinde ve Rugbytots tarafından Ücretlerin ödenmesine ilişkin onay alındıktan sonra Ebeveyn ve Bakıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
 4. Rugbytots, Katılımcı bir Döneme başlamadan önce herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle bu sözleşmeyi iptal edebilir. Rugbytots, bu tür bir iptalden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır, ancak Dönem içinde kalan Dersler için ödenen Ücretleri iade edecektir.

4. Gizlilik

 1. Ebeveyn ve/veya Bakıcı, bu Hükümler ve Koşulları kabul ederek, Rugbytots programının hiçbir özelliğini, Rugbytots ile aynı pazarda faaliyet gösteren bir işletmeye dahil olabilecek bir üçüncü tarafla paylaşmamayı kabul eder. Ebeveyn ve/veya Bakıcı böyle bir şirketle doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olmayacaktır.
 2. Ebeveyn ve/veya Bakıcı, herhangi bir Rugbytots materyalini doğrudan veya dolaylı olarak kendi kullanımı veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmak üzere almayacak, çoğaltmayacak veya kullanmayacaktır.
 3. Ebeveyn ve/veya Bakıcı, Katılımcı Rugbytots' un öğrencisiyken ve bundan sonraki bir yıl boyunca, Rugbytots ile rekabet eden herhangi bir işletmeye doğrudan veya dolaylı olarak dahil olmamayı veya ilgilenmemeyi kabul eder.

5. Ebeveyn / Bakıcı Yükümlülüğü

 1. Ebeveyn, Kayıt Formunda verilen bilgilerin kayıt anında her bakımdan doğru ve güncel olduğunu garanti eder. Her türlü değişiklik, Ebeveyn ve/veya Bakıcı tarafından hemen Rugbytots’ a bildirilecektir.
 2. Kayıt sırasında çocuğa ait herhangi özel bir sağlık durumunu Rugbytots’ a bildirmek, Ebeveyn ve/veya Bakıcının sorumluluğundadır. Buna davranış bozuklukları da dahildir.
 3. Katılımcı ve/veya Ebeveyn ve/veya Bakıcı, herhangi bir ciddi hastalık veya bulaşıcı hastalık veya buna benzer herhangi bir şeyden muzdaripken herhangi bir Derse katılmamalıdır.
 4. Tüm Dersler sırasında Ebeveyn ve/veya Bakıcı, Katılımcının Ders sırasında ve Tesis’ te bulunduğu süre boyunca tek başına sorumluluğunu, genel davranışını ve bakımını kabul eder.
 5. Rugbytots, Ebeveynin ve/veya Bakıcının bir Dersten önce, sırasında veya sonrasında Katılımcıdan herhangi bir süre ayrılmasına izin vermez.
 6. Rugbytots, Katılımcı ve/veya Ebeveyn ve/veya Bakıcıyı kalıcı olarak veya Rugbytots 'un (tamamen kendi takdirine bağlı olarak) diğer katılımcıların veya ebeveynlerin veya bakıcıların güvenliği ve refahı için gerekli görülmesi halinde belirleyeceği süre boyunca hariç tutma hakkına sahip olacaktır.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

 1. Ebeveyn ve/veya Bakıcı, Rugbytots aleyhine yapılan herhangi bir iddianın, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak yapılacağını ve bu süre içerisinde yazılı bildirimde bulunulmamasının bu tür iddiaları geçersiz kılacağını kabul eder.
 2. Rugbytots için Katılımcı, Ebeveyne ve/veya Bakıcıya yönelik maksimum toplam sorumluluk, Ücretleri aşmayacaktır.
 3. Ne Rugbytots ne de herhangi bir Antrenör, antrenör yardımcısı veya herhangi bir çalışan, acente veya başka bir temsilci, Katılımcı, Ebeveyn ve/veya Bakıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak veya herhangi bir şekilde Katılımcı, Ebeveyn ve/veya Bakıcının, Sınıflara (veya Sınıfa) katılımıyla veya farklı bir eylem ve amaçla Rugbytots’ a, Antrenörlerine, antrenör yardımcılarına, çalışanlarına, acente ve/veya temsilcilerine yönelik meydana gelen kayıp, hasar veya masraflarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
 4. Rugbytots, antrenörlerin, antrenör yardımcılarının, çalışanların, acentelerin ve/veya bu sözleşmedeki herhangi bir maddesinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar ile Ebeveyn ve Katılımcının haklarını etkileyen, sorumluluğu kısıtlamaması veya hariç tutmaması koşuluyla, yasa tarafından ima edilen veya farklı tüm garantiler ve koşullar bu sözleşmenin dışında tutulur.
 5. Ebeveyn ve/veya Bakıcı, Rugbytots internet mağazasından satın aldığı herhangi bir ürünü, riski kendisine ait olmak üzere kullanacağını kabul eder. Rugbytots, uygunsuz kullanım nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir kişisel yaralanma için sorumluluk kabul etmeyecektir. Sonuç olarak, Rugbytots tüm ekipmanın bir Ebeveyn/Bakıcı gözetiminde kullanılmasını tavsiye eder.

7. Ücret / Ödeme

 1. Ebevyn, Dönem Ücretlerini, Katılımcı bir Döneme başlamadan önce Rugbytots’ a ödeyecektir.
 2. Ücretler, Rugbytots’ un yazılı onayı dışında hiçbir koşulda iade edilemez.

8. Genel

 1. Ebeveyn, bu hükümler ve koşulları kabul ederek, sağlanan verilerin (mali olmayan) Rugbytots grubu içinde paylaşılabileceğini kabul eder.
 2. Ebeveyn, Ebeveyn üyelerinin, Bakıcının ve/veya Katılımcının herhangi bir eylemi veya eylemsizliğinin bir sonucu olarak doğrudan veya dolaylı olarak Rugbytots’ un maruz kalabileceği tüm kayıpları (kar kaybı dahil), yükümlülükleri, maliyetleri, harcamaları ve zararı ödemeyi garanti eder.
 3. Taraflardan birinin diğerine göndereceği tebligatlar, önceden ödenmiş iadeli taahhütlü veya ilgilinin adresine elden teslim edilerek gönderilecektir. Alıcıya postalandığı tarihten itibaren 48 saat içinde veya elden teslim edilmesi halinde hemen alınmış kabul edilecektir.
 4. Taraflardan herhangi birinin, herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerden herhangi birini veya birkaçını yerine getirememesi veya daha sonra herhangi bir zamanda bu tür yükümlülüklerin herhangi birini veya tamamını uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
 5. Bu hükümler ve koşullar, buradaki taraflar arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur ve taraflar arasındaki önceki anlaşmaların ve uzlaşmaların yerini alır.
 6. Bu sözleşme, Türkiye yasalarına tabi olacaktır ve taraflar, Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir.

©Rugbytots Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Registered Office. 147a High Street, Waltham Cross, Hertfordshire, EN8 7AP.
REG No: 06429259.